1 result for tag: Yoga Nedir

Yoga Nedir?

Yoga sanskritçe bir kelime olan “yuj-yuc” kökünden türemiştir. Yuj ise, birleştirmek, bir araya getirmek" anlamını taşır. Bu ise; beden, zihin ve ruhu bir araya getirmeyi ve onları buluşturmayı amaçlar. Bir diğer anlamı ise "boyunduruk, boyunduruk altına almak", yani kontrol etmek, denetim altına ... More