Yoga

Yoga Nedir?

Yoga sanskritçe bir kelime olan “yuj-yuc” kökünden türemiştir. Yuj ise, birleştirmek, bir araya getirmek” anlamını taşır. Bu ise; beden, zihin ve ruhu bir araya getirmeyi ve onları buluşturmayı amaçlar. Bir diğer anlamı ise “boyunduruk, boyunduruk altına almak”, yani kontrol etmek, denetim altına almaktır. Kimi kaynaklarda yoganın ortaya çıkışına ilişkin 5000, kimi kaynaklarda 7000 yıla değin uzanan kökten bahsedilir. O dönem tabletlerinde bulunan yoga figürleri bizi bu dönemlerde de uygulanıyor olduğuna dair ışık tutar.

Yoga nedir

Bu ilminin ilk yazılı kaynağı olan “Yoga Sutra”, Patanjali tarafından iki bin yıl önce yazılmıştır. Bu ilimin babası olarak da adlandırılan Patanjali, Yoga’yı “zihin üzerinde hakimiyet kurma süreci” olarak tanımlar. İnsanı; düşünceleri, algıları ve seçimleri doğrultusunda farklı süreçlere taşıyan  zihni kontrol edebilmek ve onu ideale doğru yönlendirebilmek, Yoga’nın amaçları arasındadır.

Kaynak:Etkin İnsan
Yazan: Alper Bayraktar

Yoganın 8 Basamağı

Patanjali bu yolda (Ashtanga Yoga) ilerlemek için kitabında 8 basamaktan bahsetmektedir. Bunlar:

 1.  Yama (Sosyal disiplin kuralları)
  1. Ahimsa (Şiddetsizlik): Kendine ve başkasına yaptığın zihinsel ve fiziksel bütün şiddetten kaçınmak.
  2. Satya (Dürüstlük): Sözlerimizi karşımızdaki kişinin bütünlüğünü bozmayacak şekilde seçmek.
  3. Asteya (Çalmama): Hem fiziksel hem duygusal olarak başkasının malına ve ruhsal durumuna sahip olma isteğinden arınmak.
  4. Brahmaçarya (Ölçülülük): Cinsel yaşamda ölçülü ve dikkatli olmak.
  5. Aparigraha (Biriktirmemek): Hem ihtiyacımızdan fazla eşyayı hem de düşünce ve geçmiş olayları biriktirmemek.
 2. Niyama (Bireysel Disiplin Kuralları)
  1. Saucha (Saflık): Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak saf ve temiz olmak.
  2. Santosha (Yetinme): Şu anki mevcut durum ve koşullarımızı kabullenmek.
  3. Tapas (Disiplin): Bedene, zihne, ruha ve dile uygulanan çabadır.
  4. Svadhyaya (Bireysel çalışma): Bireyin kendini birçok yönden eğitmesi ve geliştirmesidir.
  5. İshvara Pranidhana (Teslimiyet): Kutsal olan kendimi ve mutlak olanı (evren, yaratıcı vb. ) algılama üzerine kuruludur.
 3. Asana (Beden Duruşları): Oturmak anlamına gelen ‘Aas’ kökünden gelir. Asana geleneksel yaklaşımda rahat oturuş anlamına gelir.
 4. Pranayama (Yaşam Gücünün Denetim Altına Alınması): Nefesin (yaşam gücü,prana) denetim altına alınmasıdır.
 5. Pratyahara (Duyuların Zevk Alma Halinden Geri Çekilmesi): Maddesel varlıklar ihtiras ve istek köleliğinden özgürleşmektir.
 6. Dharana (Konsantrasyon): Zihni durgunlaştırmak.
 7. Dhyana (Meditasyon): Zihni sakinleştirmek ve zihnin belli bir düşünceye veya fikre takılmasını engellemek için kullanılan tekniktir.
 8. Samadhi (Süper Bilinç Hali): Bireysel ruh ve evrensel ruhun bağlantı halinde olduğu durumdur.

İlk beş bölüm zihnin dolaylı yoldan kontrolü için kullanılır. Son üç bölüm ise zihnin doğrudan kendisini ıslah etmesinde kullanılır.

Günümüzde yaygın olarak çalışılan Hatha Yoga ise Ashtanga Yoganın üçüncü basamağı olan asanalar ile dördüncü basamağı olan pranayama çalışmalarının birleşiminden oluşmaktadır.

Katsu’daki çalışmalar da Hatha Yoga metodunu takip etmektedir.

Yoganın Faydaları

Esneklik Kazandırır

Yoganın faydalarından ilk ve en önemlisi esnekliğinizi arttırması olacaktır. İlk birkaç hafta bu etkiyi gözlemlemek için erken olacaktır. Fakat, çalışmalara bağlı kaldığınızda başlangıçta rahat edemediğiniz pozlarda durmaya başlayacaksınız. Esnekliğinizin arttığını hissedecek, günlük hayatınızda sizin için artık normal kabul ettiğiniz özellikle boyun, sırt ve bel bölgesinde yoğunlaşan ağrılarınızın azaldığını fark edeceksiniz. Esnekliğinizin artışına bağlı olarak duruşunuz değişmeye başlayacak ve daha sağlıklı bir omurga yapısına sahip olacaksınız.

Gücünüzü Arttırır

Güçlü kaslar iyi gözükmenizi sağlamaktan daha çok sağlığınız için önemlidir. Yoga ile kazanacağınız güçlü kaslar iskelet yapınızı destekleyerek eklem sağlığınız için oldukça önemlidir. Bunun dışında bir çok asana kendi ağırlığınız ile baskı yaparak, kemiklerinizin yoğunluğunun artmasını sağlar ve ilerki yaşlarda yaşanması muhtemel kemik rahatsızlıklarının önüne geçer.

Dolaşım Sistemini Hızlandırır

Yoga çalışmaları kan akışını hızlandırır. Nefes çalışmaları ile bütünleştiğinde kandaki oksijen miktarını da arttırır. Özellikle baş ve el üstü duruşlar ayaklardaki ve iç organlardaki kirli kanın daha rahat kalbe ulaşmasına sebep olur. Lenf bezlerini hareketlendirerek vücudun savunma mekanizmasını kuvvetlendirir. Yapılan araştırmalar sonucu kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tıbben kabul edilmekle birlikte dinlenme nabzını düşürdüğü ve tansiyonu düzenlediği de kanıtlanmıştır. Asanalar doğru nefes kullanımı ile birlikte kortizol ve adrenalin seviyesini düşürüp kan şekerini de dengelemektedir.

Nefesinizi Doğru Kullanmayı Öğretir

1998 ‘de yapılan bir araştırmada kalp yetmezliği bulunan hastalara öğretilen yoga nefes tekniği ile hastaların dakikada 13,4 olan nefes alma sayısı yalnızca 1 ayda 7,6 ya düşmüştür. Bunun yanında kanlarındaki oksijen seviyesi hızla artmış, dolayısı ile günlük hayatlarındaki hareketlilikleri hissedilir şekilde değişmiştir. Bu araştırmadan da anlaşılacağı üzere yapılan nefes çalışmaları (pranayama) doğru nefes alma tekniğini öğreterek akciğer kapasitesini daha iyi kullanmayı sağlar. Burundan nefes almayı alışkanlık haline getirerek ciğerlere daha temiz ve sıcak havanın girişini sağlar. Doğru nefes kullanmanın stres azaltıcı, canlandırıcı ve iyi uyku üzerindeki etkisi son derece yüksektir.

Farkındalığı Arttırır Stresi Azaltır

Yoga bedensel farkındalığı arttırırken kişinin kendisini keşfetmesini sağlar. Kendisi üzerine düşünen birey kendi eksiklerini, olumlu ya da olumsuz yönlerinin farkına vararak içindeki olumsuzlukların kaynağını bulmaya çalışır. Sürekli stresli ve öfkeli bireyleri dinginleştirirken diğer yandan kendine güveni arttırarak kişinin içsel gücünü ortaya çıkarır. Disiplinli yoga çalışması sosyal ilişkilerde derinlik sağlarken kibarlık, saygı, empati ve şefkat duygularını besler. Bireyin sosyal yaşamda huzurlu ve mutlu olmasını sağlar.

Yoga Ders Saatleri

 1. Grup Çarşamba, Cuma: 18:45 – 19:45
 2. Grup Senior YOGA Salı, Perşembe: 09:30 – 10:30

İlk ders ücretsiz olup kayıt için iletisim@katsuankara.com adresine e-posta atabilirsiniz.