Yoga Nedir?

Yoga sanskritçe bir kelime olan “yuj-yuc” kökünden türemiştir. Yuj ise, birleştirmek, bir araya getirmek” anlamını taşır. Bu ise; beden, zihin ve ruhu bir araya getirmeyi ve onları buluşturmayı amaçlar. Bir diğer anlamı ise “boyunduruk, boyunduruk altına almak”, yani kontrol etmek, denetim altına almaktır. Kimi kaynaklarda yoganın ortaya çıkışına ilişkin 5000, kimi kaynaklarda 7000 yıla değin uzanan kökten bahsedilir. O dönem tabletlerinde bulunan yoga figürleri bizi bu dönemlerde yoganın uygulanıyor olduğuna dair ışık tutar.

Bu ilminin ilk yazılı kaynağı olan “Yoga Sutra”, Patanjali tarafından iki bin yil önce yazılmıştır.. Yoga’nin babası olarak da adlandırılan Patanjali, Yoga’yı “zihin üzerinde hakimiyet kurma süreci” olarak tanımlar. İnsanı; düşünceleri, algıları ve seçimleri doğrultusunda farklı süreçlere taşıyan  zihni kontrol edebilmek ve onu ideale doğru yönlendirebilmek, Yoga’nın amaçları arasındadır.

Kaynak:Etkin İnsan
Yazan: Alper Bayraktar

Yoganın Faydaları Nelerdir?

Yoga Ders Saatleri