Yoga’nın 4 Yolu

Karma Yoga

Eylemin meyvelerinden bağımsız bir şekilde eylemde bulunmayı içerir. Bu da kişiyi güçlü bağlarından özgür kılmaya ve dolayısıyla istikrarlı bir zihin durumuna getirmeye yarar. Karşılıksız hizmet ederek, egoyu ve onun bencillik belirtilerini kökten yok etme yoludur. Karma öğrencileri başkalarının derdine derman olmaya ve insanların her açıdan daha iyi olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bencil dürtülerinden bağımsız gerçekleştirdiği eylemlerinin amacı haz değildir. Eylemlerinin gerçek amacı bilgidir. Bilgi yoluyla kişi tarafsızlaşır ve nihai özgürlüğe erişir.

Bhakti Yoga

Adanmışlığın, saf aşkın ve teslimiyetin yoludur. Bhakti Yoga, saf sevgi yaklaşımıdır. Uygulayıcısı, kendisini duygulardan arındırmaya çalışmaz, bunun yerine duygularını adanmışlıkla yücelterek onları yönlendirip dizginlemeye çalışır. İlahiler söylemek, japa yapmak, Tanrı’nın ve bilgelerin hakkında hikayeler dinleyip anlatmak tören ve ritüeller bhaktinin temel yaklaşımlarıdır. Tevazu ve kendini adama sayesinde yolcunun tüm duygularından ve egosantrizmden kurtulmasını sağlar. Sadakat dua ve teslimiyet ile idealine yaklaşır. Sonunda hemhal olunup geriye birlik kalınca, hedefe ulaşılır.

Raja Yoga (Ashtanga Yoga)

Raja Yoga, “Kral Yolu” olarak bilinmektedir. Zihnin sistematik analiz ve kontrol yoludur. Adım adım ilerlenilen, mutlak farkındalığa yönelik en kapsamlı ve bütünsel yaklaşımdır. Sistematik olarak zihin çözümlenir, zihni kontrol altına almak için teknikler uygulanır ve üst seviyede bilince ulaşılır. Bu yol Patanjali’nin kitabında “Ashtanga Yoga” olarak adlandırılmaktadır. Bu sistem zihin ile ilgilenir. Kişi zihnini kullanarak pranasını (evrenin enerjisi) da kontrol edebilmektedir ya da pranasını kontrol ederek zihnini denetim altına alabilmektedir.

Jnana Yoga

Spiritüel evrime zihinsel yaklaşımdır. Doğru araştırmalar ile sürekli kendi kendini analiz ederek zihnin doğasını incelemek için kullanılır. Son derece keskin bir zeka ve net duygular gerekir. Vedenta felsefesi öğretileri sayesinde bir jnani neyin sonlu neyin sonsuz olduğunu öğrenmeye çalışır. Daha sonra hislerde tarafsızlık gelişir. Jnani kendi geliştirdiği düşünsel güçlerle övünme riski vardır. Boş bir aydın olma riskini ortadan kaldırmak için kişi dengeyi korumalıdır

Yeni başlayan için yoga yöntemlerinin çokluğu akıl karıştırabilir. Tüm bu yollar bağımsız olarak aynı hedefe ulaşır., bilinçte aynı yapısal değişime yol açarlar. Yoganın bu dört yolu da insanoğluna kişiliği dört farklı seviyede geliştirmekte yardımcı olmaktadır. Fiziksel, zihinsel, akılsal, duygusal ve ruhsal gelişimi de beraberinde getirmektedir.

Kısaca; Çeşitlilikteki teklik, değişik uygulamalar arasında birbirleriyle bağlantı yaratmaktadır. Bu evrensellikle insanlar bir ya da birkaç yolu takip ettiklerinde kişilikleriyle uyumlu ve tam bir büyüme sağlamış olurlar.

Kaynak: Yoga, Alper Bayraktar

Yoganın Faydaları

Yoga Ders Saatleri